Copiii păşesc cu emoţie pe tărâmul fermecat al camerei de stimulare senzorială pentru realizarea activităţilor de psihodiagnoză şi psihoterapie.

Întrucât copiii cu tulburare de spectru autist prezintă o perturbare a procesării senzoriale care este definită ca inabilitate de a folosi informaţiile primite prin intermediul unui canal senzorial ceea ce îi împidică să funcţioneze firesc în viaţa de zi cu zi. Astfel, o cantitate „normală” de stimul îi incomodează, îi deranjează, determinându-i să manifeste o serie de comportamente dezadaptative si să nu poată reacţiona adecvat solicitarilor mediului extern/intern. O modalitate terapeutică eficientă în cazurile acestor copii o constituie terapia de integrare senzorială care necesită un mediu terapeutic adecvat, acesta fiind asigurat de camera de stimulare senzorială.

Aceasta constituie un mediu terapeutic controlat prin care copilul poate experimenta gradual stimulările senzoriale, asigurându-se procesul neurologic normal de organizare şi prelucrare a senzaţiilor provenite de la toate canalele senzoriale astfel încât elevii cu tulburări de spectru autist să poată da un răspuns adaptativ. Prin activităţile de stimulare senzorială se ameliorează disfuncţia de integrare senzorială prin experimentarea de impulsuri senzoriale variate, adaptate nevoilor specifice fiecărui copil, în contexte terapeuice controlate.

În cazul copiilor cu tulburare de spectru autist, intervenţiile senzoriale pot duce la modularea nivelul de excitabilitate, la diminuarea anxietăţii, la creşterea capacităţii de concentrare a atentiei concomitent cu scăderea distractibilităţii, la creşterea confortului în mediul înconjurător, la reducerea comportamentelor stereotipe şi de autostimulare; de asemenea, aceste intervenţii facilitează interacţiuni pozitive cu ceilalţi, îmbunătăţesc comunicarea şi duc la dezvoltarea autonomiei personale.

Această cameră, cu dotările aferente, este un spaţiu stimulativ sigur, adaptat nevoilor fiecărui copil;  activităţile de terapie sunt asistate de profesorii specialişti, iar pentru fiecare copil este elaborat un program individual de integrare senzorială, bazat pe o psihodiagnoză complexă prealabilă. Este necesar ca materialele-stimul să fie foarte variate, astfel încât să răspundă nevoilor elevilor din grupul ţintă. Periodic se  organizează întâlniri cu părinţii care pot experimenta personal beneficiile camerei senzoriale şi sunt implicaţi în procesul terapeutic-recuperator.