COMISII  METODICE ȘI DE LUCRU  – C.Ș.E.I. Buzău


·         COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ

·         COORDONATORUL PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

·         COORDONATOR CERC PEDAGOGIC

·         COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE/ FORMARE CONTINUĂ

·         COMISIA DE MENTORAT

·         COMISIA PENTRU CURRICULUM

·         COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

·         COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

–          nivelul de învățământ  – PREȘCOLAR și PRIMAR

–          nivelul de învățământ  – GIMNAZIAL

·         COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR–EDUCATORI

·         COMISIA PROFESORILOR ITINERANȚI/ DE SPRIJIN

·         COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

·         COMISIA PROFESORILOR DE TERAPII SPECIFICE ȘI DE COMPENSARE

·         COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIRIGINȚI

·         COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

·         COMISIA PENTRU MONITORIZAREA RITMICITĂȚII NOTĂRII, A FRECVENȚEI ELEVILOR, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR

·         COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE

·         COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ȘI A OFERTEI EDUCAȚIONALE

·         COMISIA DE CERCETARE ȘI CONSILIERE A ABATERILOR DISCIPLINARE 

·         COMITETUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

·         COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENȚĂ

·         COMISIA DE RECEPȚIE A BUNURILOR

·         COMISIA DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

·         COMISIA DE CASARE

·         COLECTIVUL DE LUCRU PENTRU REVIZUIREA R.O.F. ȘI R.O.I.

·         COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

·         COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

·         COMISIA  PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN