Prezentare si Diseminare

Actiunea  Cheie 1 – Proiecte de mobilitate  in domeniul educatiei scolare.

Titlul proiectului: EDUCATIE INCLUZIVA LA STANDARDE EUROPENE

Număr proiect: 2018-1-RO01-KA101-047516

Echipa de management a proiectului:

1.Director prof. Radu Ispirescu

2.Coordonator proiect: Director adjunct, prof. Diana-Mihaela Bira

Scopul proiectului.

Institutia noastra doreste sa implementeze un plan de internationalizare , care presupune introducerea mijloacelor TIC in educatie, utilizarea invatarii nonformale in procesul de predare-invatare-evaluare in vederea diversificarii ofertei educationale si implementarea de proiecte si parteneriate de nivel European in scoala noastra.

Obiectivele proiectului:

OB1.Perfectionarea a 8 participanti prin cursuri de formare de nivel European in vederea introducerii dimensiunii europene in scoala noastra.

OB2.Implementarea unui program de introducere a noilor competente formate la curs,  in procesul instructiv-educativ al CENTRULUI SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BUZAU, in vederea internationalizarii.

OB3.Implementarea in curriculum  in procesul de pedare, invatare, evaluare, a unor metode activ-participative si adaptate elevilor scolii noastre, ca urmare a participarii cadrelor didactice la cursurile de formare europene.

Cursuri propuse:

1.Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students’ segregationn

Locatie curs: Bologna 25/11/2018 – 01/12/2018-7 zile

2.Creative Methods In Special Needs Education .

LOCATIE curs :  Chania/Grecia (28 octombrie-3 noiembrie 2018).

Mobilitatea 1:
„Metode creative în educația copiilor cu cerințe educative speciale”
Locație: Larissa, Grecia
Furnizor: Hrvatska udruga pripovjedača „Pričalica“, Virovitica, Croația
Perioada: 30.10.2018 – 06.10.2018
Participanți: prof. Georgescu Ecaterina, prof. Ispirescu Radu, prof. Melnic Daniela, prof. Sidorencu Mihaela
Acest curs s-a adresat cadrelor didactice interesate de integrare și incluziune și de utilizarea metodelor creative, artistice și de joc în educația elevilor cu nevoi speciale.
Metodologia cursului s-a bazat pe lecții teoretice și prezentări ale exemplelor de bune practici, precum și pe discuții și comparații ale experiențelor personale. Cursul s-a axat pe activități sociale, de artă și joc care sporesc dezvoltarea factorilor de sprijin. Unele instrumente folosite au constat în proiecte, jocuri de rol, simulări, reflecție și evaluare.
Obiective
• Înțelegerea contextului teoretic al educației elevilor cu nevoi speciale;
• Înțelegerea modului în care activitățile sociale, artistice și jocurile pot spori dezvoltarea factorilor de sprijin;
• Identificarea și înțelegerea riscurilor, a factorilor și a barierelor pentru integrare și incluziune;
• Dezvoltarea comunicării, colaborarea, prezentarea, rezolvarea problemelor, negocierea, abilitățile de gândire critică și creativă;
• Învățarea abordărilor centrate pe elev în contextul educației cu nevoi speciale, cum ar fi învățarea pe bază de sarcini și învățarea bazată pe probleme în cadrul unui context fictiv al dramelor de proces;
• Îmbunătățirea înțelegerii potențialelor simulări și a jocului de rol are pentru integrarea, incluziunea și învățarea în educația cu nevoi speciale;
• Asigurarea și exercitarea de idei creative și resurse practice pentru implementarea cu succes a metodelor creative în educația nevoilor speciale în diferite locații;
• Îmbunătățirea limbii engleze (limba oficială a cursului);
• Promovarea conștientizării interculturale;
• Împărtășirea experiențelor de educație cu nevoi speciale din diferite organizații pentru a ne ajuta pe fiecare dintre noi să fim mai eficienți în activitatea noastră;
• Dezvoltarea platformei de colaborare online pentru pregătirea, diseminarea și crearea de rețele pentru a dezvolta viitoarele parteneriate și proiecte;
• Consolidarea colaborării europene între persoanele implicate în educația cu nevoi speciale și practicarea metodelor creative în diferite contexte;
• Oferirea de informații despre diferitele sisteme educaționale.
Program
Ziua 1
 • Introducerea participanților
• Schița programului
• Exerciții de încălzire și de spargere a gheții
• Cină de bun venit
Ziua 2
• Context teoretic privind educația cu nevoi speciale
• Seară culturală
Ziua 3
• Activități sociale, de artă și joc ce sporesc dezvoltarea factorilor de sprijin
Ziua 4
• Teambuilding și activități de networking
• Excursie culturală
Ziua 5
• Identificarea factorilor de risc și a barierelor pentru integrare și incluziune
Ziua 6
• Instrumente online pentru colaborare în eLearning Education, eTwinning, School Education Gateway
• Suport individual
Ziua 7
• Prezentarea rezultatelor
• Discuții
• Evaluarea cursului
• Închiderea sesiunii
Mobilitatea 2
„Nevoi speciale și educație incluzivă, experiența italiană de depășire a segregării”
Locație: Bologna, Italia
Perioada: 25.11.2018 – 01.12.2018
Participanți: prof. Bîra Diana, prof. Coman Adriana, prof. Ion Stănica, prof. Melnic Daniela, prof. Mititelu Sanda
Acest curs a vizat cunoașterea strategiilor, metodologiilor și a instrumentelor pentru a include toți elevii în educație și pentru a învăța cum funcționează educația incluzivă în Italia și cum este într-adevăr posibilă depășirea segregării elevilor cu nevoi speciale.
Scopul general al cursului a fost acela de a încuraja excelența și integrarea în educație, oferind participanților cunoștințe și inspirație pentru ca educația incluzivă să devină realitate în instituția de proveniență.
Obiective
• Cunoașterea principiilor cheie, beneficiilor și valorilor educației incluzive;
• Cunoașterea modelului italian de educație incluzivă de depășire a segregării și modalitatea de includere a elevilor cu cerințe educative speciale în școlile de masă;
• Familiarizarea cu instrumentele și platformele Tic care susțin și ușurează procesul de învățare al elevilor cu cerințe educative speciale;
• Cunoașterea și discutarea strategiilor de predare și activităților practice pentru a stimula participarea și pentru a spori învățarea;
• Descoperirea puterii implicării și a educației de la egal la egal;
• Schimb de exemple de bune practici cu profesorii italieni, precum și cu alte cadre didactice din UE care participă la cursul de formare.
Program
Ziua 1
• Primirea participanților;
• Orientare individuală și informații despre locație și oraș;
• Activități de networking;
• Cină de bun venit.
Ziua 2
• Introducere la curs;
• Exerciții de teambuilding;
• Competențe de evaluare ex-ante;
• Educație incluzivă în Europa: concepte de bază și statistici actuale;
• Vizită la o școală locală și discuții cu profesorii locali cu privire la provocările și cele mai bune practici pentru includerea elevilor cu nevoi speciale.
Ziua 3
• Modelul italian de educație incluzivă: cum funcționează și care sunt rezultatele acestuia;
• Cadre didactice pentru un mediu școlar incluziv: co-predarea și cooperarea părinților.
• Vizitarea unei școli locale cu experiență în educația incluzivă și discuții cu profesorii locali despre strategii, abordări și rezultate;
• Activități culturale.
Ziua 4
• Puterea educații de la egal la egal: depășirea segregării prin încurajarea incluziunii și cooperării;
• Exersarea, proiectarea și desfășurarea unor activități practice;
• Vizită culturală.
Ziua 5
• Transformarea educației incluzive într-o realitate: strategii, politici și activități;
• Caz real: o experiență didactică italiană, lecții de predare-învățare și strategii practice adoptate;
• Schimb de experiență și bune practici în lucrul cu elevii cu CES;
• Vizită la o instituție locală care lucrează cu tineri cu dizabilități și discuții cu profesorii locali.
Ziua 6
• Beneficiul suplimentar al utilizării instrumentelor și platformei TIC pentru a sprijini procesul de învățare;
• Vizitarea unei școli locale care utilizează instrumente TIC pentru a lucra cu elevii cu dizabilități și discuții cu profesorii locali.
Ziua 7
• Spațiu pentru discuții privind viitoarele activități de cooperare și planificare;
• Evaluarea finală a cursului;
• Validarea rezultatelor învățării și ceremonia de certificare.