C.Ş.E.I. beneficiază, de bibliotecă şcolară unde elevii şi cadrele didactice găsesc peste 16500 de volume. De asemenea beneficiază de două laboratoare de alimentaţie publică şi două ateliere de textile utilate corespunzător.

Baze sportive. Elevii desfăşoară orele de educaţie fizică şi sport în sala de sport a şcolii şi pe terenul de sport aflat în spatele şcolii, care a fost amenajat special pentru elevii şcolii noastre, unde îşi pot desfăşura în siguranţă activităţile sortive şi recreative. De asemenea avem în curtea şcolii şi un loc de joacă pentru copii antepreşcolari.

La întrebările precum: „Câţi elevi au trecut şi au terminat această şcoală?”, „Câte din visele şi speranţtele acestora (cât şi ale părinţilor lor) s-au împlinit?”, „Unde au găsit cadrele didactice din această şcoală forţa şi dăruirea necesare practicării meseriei lor?”, ei bine, la aceste întrebări nu veţi găsi răspuns decât dacă treceţi pe aici.

Ceea ce impresionează la noi în şcoală este interesul şi sprijinul pe care toţi cei implicaţi în procesul de învăţare îl oferă elevilor. Suportul material şi fizic acordat elevilor nu vine numai din partea cadrelor didactice. În cazul în care elevii au nevoie de informaţii, adeverinţe, foi matricole, diplome, orice alte documente şcolare se adresează secretariatului şcolii. De asemenea elevii şcolii sunt trataţi cu profesionalism de serviciul contabilitate, de informatician, de administrator şi de toţi ceilalţi angajaţi ai instituţiei.

Încă mai avem rezerve de inocenţă, de unde şi o mare rezervă de optimism, atât de necesare cultivării VALORII şi a IUBIRII.

Valoarea, iubirea au timp şi, asemenea lui Pegas, nu pot fi înjugate nici la plug şi nici la carul triumfal al vreunui „ism”, ci la dăruirea necesară copiilor atât de vitregiţi de un destin „special”.