Deviza şcolii pendulează între: „Să destabilizăm haosul!” şi „Este interzis să interzici!”

CŞEI Buzău a cultivat în ultimii 20 de ani filozofia grecilor antici care considerau SKOLE /şcoala ca pe un loc al eliberării de RĂU, ca pe un loc în care se atinge libertatea SUPREMĂ, cea SPIRITUALĂ, ca FRUCT al CUNOAŞTERII. Am învăţat noi, dascălii, apoi am învăţat comunitatea şi pe discipolii noştri să convertim SEGREGAREA în INTEGRARE. Cadrele didactice din şcoala noastră au ajuns să ridice gestul GRATUIT, EMPATIA, REPRIMAREA RESENTIMENTELOR la rang de deprindere comunitară… şi asta fără a se turna „ apă de trandafir” în cerneala acidă a judecăţilor critice, fără a camufla derapajul în spaţiul nonvalorii. În şcoala noastră, punem în operă EDUCAŢIA pentru TOŢI prin TOLERANŢĂ, SOLIDARITATE, CONVIVIALITATE şi INCLUZIUNE.

Perfecţionarea profesională continuă constituie una din priorităţile esenţiale în toate domeniile de activitate. Acest lucru este pe deplin valabil în domeniul invăţământului, care prin specificul activităţii sale, impune reconsiderări periodice ale modalităţilor de instruire a elevilor.

Nevoile de dezvoltare şi perfecţionare a instituţiei şcolare acţionează asupra cadrelor didactice ca presiuni si constrângeri de perfecţionare continuă. Tocmai de aceea, centrul de greutate al activităţii de perfecţionare a personalului didactic trebuie sa fie la nivelul şcolii.

Unitatea şcolară este o organizaţie care reprezintă o realitate constantă cumulând unitatea şi uniformitatea în divestitate.

Misiunea şcolii este aceea de a asigura un mediu şcolar incluziv în care drepturile şi demnitatea elevilor cu dizabilităţi să fie respectate.

Considerăm că fiecare elev este o valoare, un caz unic, o provocare pentru inovaţie, având atât potenţialităţi cât şi dizabilităţi; realizăm recuperarea maximal posibilă a lor cu scopul integrării profesionale şi sociale. Chiar dacă sunt diferiţi elevi şcolii noastre au aceleaşi nevoi sufleteşti ca şi noi.Şcoala oferă elevilor pregătirea de bază, prin cursuri în laboratoarele de alimentaţie publică si tectile. De-a lungul timpului, calitatea deosebită a cadrelor didactice a determinat elevii să îmbrăţişeze meserii învăţate în şcoală. În prezent unii dintre absolvenţii şcolii lucrează în industria alimentară şi textilă.