Asigurarea unui complex de servicii (terapii logopedice, de psihodiagnoză, compensatorii, stimulatorii) care să valorifice/să stimuleze potenţialul fiecărui copil, indiferent de natura sa şi oricât de neînsemnat ar părea în raport cu potenţialul copilului fără deficienţe;

Asigurarea caracterului diferenţiat al învăţării şi recuperării în funcţie de nevoile, cerinţele şi potenţialul  elevilor;

Implicarea a cât mai mulţi elevi în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare realizate în parteneriat precum şi în activităţile cercurilor educative;

Dezvoltarea unui curriculum opțional care să valorifice dorinţele, potenţialul şi aptitudinile fiecărui elev;

Utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru asistenţa acordată copilului cu cerințe educaționale speciale;

Abilitarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei speciale şi al lucrului cu elevul cu deficienţă mintală severă şi cu deficienţe asociate;

Dezvoltarea managementului şcolii şi al clasei conform principiului ”resursa urmează copilul”;

Promovarea imaginii şi activităţii şcolii în cadrul comunităţii;

Orientarea şi informarea în carieră a elevilor;

Şanse egale pentru toţi copiii.